Harmonikansoiton maailmanennätys takaisin Suomeen?

Guinness World Records™ -ennätyskirjan virallinen harmonikan kestävyyssoiton maailmanennätysyritys tehtiin 11.7.2018 klo 8:00 - 13.7.2018 klo 0:03 välisenä aikana Kuopion Klubilla. Ennätysyritys suoritettiin tiukkoja sääntöjä noudatettaen. Tässä vaiheessa epävirallinen ennätysaika on 40 tuntia 3 minuuttia ja 10 sekuntia. Tuossa ajassa ehdin soittaa 610 eri kappaletta. Yleisöllä oli vapaa pääsy seuraamaan tapahtumaa yön tunnit mukaan lukien. Omakohtaisesti tarkastettu ja englanniksi käännetty dokumentaatio lähetetään piakkoin Guinnessin Lontoon toimistolle tarkastettavaksi. Virallinen hyväksyntä saataneen ennen joulua.

Tapahtuman tuottajana ja päävalvojana toimi Olavi Rytkönen. Olavin apuna oli 5 apuvalvojaa. Virallisia todistajia oli 31 henkilöä - heillä oli täysi vastuu kirjallisesta dokumentaatiosta kuin myös valvoa sääntöjen noudattamista. Videoinnista ja kuvauksesta vastasi Jussi Hevander. Huoltojoukoissa hääri ammattihieroja Janne Juvonen sekä Anita Jämsén apunaan 10 apuhuoltajaa. Itseni lisäksi virallisia toimijoita oli kaikkiaan 50 henkilöä, joilla kaikilla oli oma tärkeä tehtävänsä tapahtuman onnistumisessa. Kiitos teille!

Tärkeä rooli oli tietenkin suurella yleisöllä kuin myös median edustajilla.

Suuri kiitos kaikille mukana olleille!

Tapahtuma-arenan valmistelua
Kappaleet kirjataan sekunnin tarkkuudella
Hierontapöytä
Todistajia
Ruokintaa
Yleisöä
Pään jäähdytystä
Hierontaa
Uusi ennätys 40 tuntia 3 minuuttia ja 10 sekuntia

Tavoite

Pidin vuonna 2010 tekemääni maailmanennätystä hallussani noin 7 vuotta, kunnes Cory Pesaturo kirjasi ennätyksen nimiinsä viime elokuussa ajalla 32 tuntia 14 minuuttia ja 52 sekuntia.

Tavoitteena on saada tämä ennätys takaisin Suomeen - uusi ennätys syntyisi jo ajalla 32 tuntia 14 minuuttia ja 53 sekuntia, mutta virallinen tavoite on 40 tuntia.

Yleisö

Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy koko ajan, myös yön tunnit mukaan lukien.

Linkkejä

Facebook-ryhmä Anssin ME-soitto: Guinness World Records.

Tässä vaiheessa ennätys on vielä epävirallinen, kunnes Guinnessin Lontoon toimisto käy todistusaineiston läpi...

Youtube: Aloitus

Youtube: Vanhan ennätyksen rikkominen

Youtube: Uusi ennätys 40 tuntia 3 minuuttia 10 sekuntia

Säännöt ja dokumentaatio

Guinness World Records (GWR) -ennätyskirjan 'Longest Marathon Playing Accordion' -ennätys mittaa yksittäisen hanuristin pisintä yhtäjaksoista kestävyyssoittoa. GWR edellyttää ennätysyrityksessä täsmällisten sääntöjen noudattamista, jotta eri ennätykset olisivat verrannollisia toistensa kanssa. Tämän tapahtuman viralliseen dokumentointiin ja muuhun toimintaan tarvitaan mukaan vähintään 40 henkilöä. Ennätyksen dokumentaatio suoritetaan (1) yhtäjaksoisella videoinnilla sekä todistajien kirjaamilla lokikirjoilla.

Todistajat ovat GWR:n silminä ja korvina valvomassa, että ennätysyritys suoritetaan GWR:n asettamien sääntöjen mukaisesti. Koko ennätysyrityksen ajan paikalla on jatkuvasti 2 todistajaa maksimissaan neljän tunnin vuoroissa. Todistajien yhteiseen vastuualueeseen kuuluu (2) tapahtumapäiväkirjan sekä (3) aktiviteettipäiväkirjan ylläpito. Lisäksi kukin todistaja erikseen kirjaa soitetut kappaleet (4) soittopäiväkirjaan aloitusaikoineen ja kestoineen. Lopuksi kukin todistaja kirjoittaa toiminnastaan ja havainnoistaan (5) omasanaisen lausunnon.

 1. Keskeytymättömän videotallenteen tulee olla staattisesti asemoituna siten, että kuvassa kuuluu selkeästi sekä ääni että näkyy tapahtumakello sekä ennätysyrityksen suorittaja.
 2. Tapahtumapäiväkirjaan merkitään todistajien työvuorot sekä erikoistapahtumat, kuten ennätysyrityksen aloitus, lopetus, vanhan ennätyksen rikkominen sekä mahdolliset lepotauot. Merkitään kaikki ennakoimattomat tapahtumat, kuten esim. harmonikan rikkoontuminen, sulakkeiden palaminen, videokameran rikkoontuminen yms.
 3. Aktiviteettipäiväkirjaan kulloinkin vuorossa oleva todistajapari kirjaa yhteisesti yhtäjaksoisen soittorupeaman aloituksen ja/tai lopetuksen. 60 minuutin yhtäjaksoinen soitto kerryttää 5 minuuttia lepoaikaa, jonka voi käyttää haluamanaan aikana kokonaan tai osan siitä, jolloin jäljellä oleva lepoaika on käytettävissä myöhempänä ajankohtana.
 4. Soittopäiväkirjaan kukin todistaja merkitsee henkilökohtaisesti kulloinkin soitettavan kappaleen, aloitusajankohdan ja mittaamansa keston kuin myös kappaleiden välisen tauon keston.
 5. Omasanaisella lausunnollaan todistaja kertoo GWR:n ennätysteamille, mitä huomioita hän teki omalla todistajavuorollaan toimiessaan GWR:n 'silminä' ja 'korvina'. Viimeinen todistajapari tarkastaa kaikkien edellisten todistajien kirjaaman dokumentaation, joiden perusteella he antavat oman lausuntonsa.

Tärkeimmät valvottavat säännöt:

 • soitetaan tunnistettavasti oikeita kappaleita
 • kappaleen vähimmäiskesto 2 minuuttia
 • kappaleiden välinen tauko enimmillään 30 sekuntia
 • samaa kappaletta ei saa soittaa toistamiseen neljän tunnin aikana
 • kappaleita ei saa jammailla 'lennosta'
Todistajana toimiminen edellyttää intensiivistä keskittymistä, sillä todistajat vastaavat GWR:n sääntöjen noudattamisen ennätysyrityksen aikana. Kun toimitaan sekuntiaikataulun mukaan, on luonnollista, että soittopäiväkirjan ylläpidossa saattaa tulla ja tuleekin inhimillisiä kirjausvirheitä. Tämän takia soittopäiväkirjoista kertyy kaksi erillistä kokonaisuutta, joista videodokumentaation ohella ristiriidat kirjauksissa selvitellään jälkeenpäin.

Dokumentaatio

Guinnessille toimitetaan kokonaisuudessaan englanniksi käännetty kirjallinen dokumentaatio alkuperäisten dokumenttien ohella. Keskeytymättömän videotallenteen lisäksi täytyy koostaa erilliset videot seuraavista tapahtumista:

 • Ennätyksen aloitus
 • Vanhan ennätyksen rikkominen
 • Ennätysyrityksen lopetus
 • Kahden minuutin videonäyte joka tunnin välein
 • Ennakoimattomat tapahtumat
 • Yleisvideokuvaa
Lähetettävään todistusaineistoon tulee sisällyttää myös valokuvia, jotka todentavat videodokumentaatiossa nähtyä toimintaa. Lisäksi todistusaineistoon suositellaan liitettäväksi alkuperäiset aineistot sekä niiden sisällöstä tehdyt transkriptiot tapahtuman jälkeen ilmestyneistä lehtileikkeistä, uutisista ja haastatteluista, vaikkakaan näiden puuttuminen ei välttämättä johda ennätysyrityksen hylkäämiseen.

Dokumentaation kokoamiseen ja kääntämiseen englanniksi menee todennäköisesti noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen kaikki dokumentaatio lähetetään Guinness World Recordsin Lontoon toimistolle tarkastettavaksi.

Uuden ennätyksen hyväksyntä

Ennätysyrityksen dokumentaation tarkastus kestää noin 12-16 viikkoa. Jos ennätysyritys on suoritettu GWR:n määräämien sääntöjen mukaisesti, Guinness julistaa uuden ennätyksen syntyneeksi joskus vuoden 2018 marras- tai joulukuussa. Toisaalta jos GWR havaitsee yhdenkin rikkeen, vaikkapa kappaleiden välinen tauko on ylittynyt sekunnilla, GWR ilmoittaa suorituksen hylkäämisestä.

Omia ajatuksia

8.6.2018

Kun marraskuun lopussa 2017 huomasin Coryn rikkoneen oman ennätykseni, ensimmäinen ajatukseni oli että "mitä ihmettä!". Seuraava ajatus oli että "Vihdoinkin!", ja laitoin saman tien Guinness World Recordsille vetämään hakemuksen uudesta ennätysyrityksestä. Laskeskelin, että myöntävä lupa pitäisi tulla viimeistään helmikuussa 2018, joten aikaa olisi kyllä riittävästi järjestää ennätysyritys kesällä 2018. Harmonikan kestävyyssoiton ennätys oli hallussani pisimpään eli 7 vuotta koko Guinnessin mittaaman historian aikana. Halusin ennätyksen takaisin Suomeen ja tällä kertaa Kuopioon - omaan kotikaupunkiini.

Tiedän, että olen 8 vuotta vanhempi kuin edellisessä ennätyksessäni, eikä fysiikkani enää ole nuoren koltiaisen luokkaa. Tämä yritys onkin viimeinen tätä lajia omalta osaltani...toisaalta, eihän sitä koskaan tiedä... ;-)

Tapahtuman onnistunut suoritus edellyttää noin 40-50 henkilön intensiivistä työpanosta. Tarvitsin nokkamiestä organisoimaan tapahtumaa ja vaistomaisesti sormeni löysivät puhelimestani Olavi Rytkösen numeron. Tammikuun lopulla otin yhteyttä Olavi Rytköseen, eikä hänelle tarvinnut kertoa paljoakaan, kun hän liki saman tien otti haastavan tehtävän vastaan.

Kun Olavi lupautui mukaan, tiesin tarvittavien elementtien loksahtavan paikoilleen. Ensimmäisenä valikoitui tapahtumapaikka eli Kuopion Klubi. Tähän mennessä Olavi on tehnyt valtavasti töitä mutta paljon on silti vielä tehtävänä. Kuitenkin, kun ensimmäinen kappale lähtee soimaan, luotan ja tiedän jokaisen mukana olevan virallisen toimijan tekevän oman tärkeän panoksensa jotta päästään maaliin joskus 40:nen tunnin kuluttua...

Elämäni tulee olemaan suorituksen aikana sekuntipelin ohella tuskaa ja kipua, nupin pitää olla terävänä koko ajan. Tulehduksia, särkyä, viha-rakkaussuhde sekuntikelloon - Kappale alkaa soimaan, jonka aikana tulee valita seuraava soitettava kappale -> kahden minuutin jälkeen kappaleen saa lopettaa -> nollaa edellinen kappale mielestä -> "lataa" seuraava kappale muistiin -> 25:n sekunnin kohdalla pitää jo ruveta soimaan ... ja tätä samaa noin 700 kertaa. Tämä ei onnistu ilman huoltoryhmää, joka syöttää ja juottaa lennosta, täsmähierontaa, kylmägeelejä, kappalelistan merkinnät, yms. Latasin YouTubeen Anitan koostaman videon huoltoryhmän toiminnasta edellisessä ennätyksessäni, jotta uudet huoltoryhmäläiset tietävät mihin ovat ryhtymässä.

Tällä hetkellä huoltoryhmään ovat lupautuneet Anita Jämsén, Janne Juvonen ja Anna Hirvonen. Ketähän sitä rohkeneisi kysyä...? Hei, tule kuuntelemaan keskeytymätöntä hanurinsoittoa, pyyhkimään hikeä, hieromaan, rasvaamaan, syöttämään kädestä suuhun, juottamaan, kääntämään sivuja kappalelistakansiosta, tussaamaan soitettuja kappaleita, hyräilemään melodioita, kertomaan todistajille soitettava kappale, pitämään kaljupäinen hanuristi tolpillaan... - halukkaita ei ole liiemmin tarjolla.

Olavin avuksi tapahtuman valvontaan ovat tällä hetkellä lupautuneet ainakin Juhani Heiskanen ja Aki Tuovinen.

Todistajia mukaan on lupautunut jo yli 15 henkilöä, mutta lisää tarvitaan - yhteensä 40 todistajaa.

Homma ei tule onnistumaan ilman yleisöä - yleisön läsnäolo kannustaa jaksamaan vaikka koskee ja väsyttää - ei voi lopettaa leikkiä kesken. Tulethan käymään!

19.6.2018

Kolme viikkoa aikaa tulevaan koitokseen - operatiivinen tiimi rupeaa olemaan suurin piirtein kasattuna. Hieroja Janne Juvonen antoi viikko sitten käsittelyä lihaksistolle. Kyllä ammattilainen saa karskimmankin kaverin vähän ulahtelemaan - oli nimittäin siellä täällä tiukkoja paikkoja. Testattiin myös suojateippauksia etukäteen tiedossa oleviin ongelmakohtiin eli vasemman käden ranteeseen sekä reisiin. Janne ottaa kroppani käsittelyyn seuraavan kerran juhannuksen jälkeen, kun palaan Mariellan keikalta takaisin Kuopioon. Varsinaista hierontaa ei ehditä ennätysyrityksen aikana suorittaa, sillä aikaa tulee olemaan vain noin 20 sekuntia pikahuoltoon milloin mihinkin...

Pitää kyllä antaa näin jälkeenkin päin erityiskiitos edellisen ennätyksen huoltotiimille, koska he ratkoivat eteen tulleita ongelmia luovalla tavalla. Ilmastointikanavateipillä suojattiin hiertyneitä ranteita. Joku kävi ostamassa kevyet puuvillakäsineet kipeytyneiden sormenpäiden suojaksi. Reiteni patjoitettiin jollain pehmusteilla, hierottiin kylmägeeliä sinne tänne jne...

Kävin myös käsittääkseni tämän kaupungin pätevimmän ortopedian ja käsikirurgian erikoislääkärin, joka on perehtynyt m.m. ranteen ja sormien vammoihin, vastaanotolla. Hän antoi minulle uskoa yritykseeni todeten, että vaikka kipua ja tulehduksia tulee näin rankan urheilusuorituksen aikana, ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan mistään peruuttamattomista vaurioista käsissäni - aika parantaa. Sain häneltä reseptin tarpeelliseen kipu-/ tulehduslääkitykseen sekä hyödyllisiä ohjeita tulevaan koitokseen. Sormien nivelet, nivelsiteet ja jänteet ranteiden puolella tulevat kokemaan kovia. Hierojan ennätysyrityksen aikana suorittamaa täsmähuoltoa kyseinen erikoislääkäri piti erinomaisen tärkeänä asiana ennätysyrityksen menestyksekkääseen lopputulokseen pääsemiseksi - hyvä että Janne on mukana tiimissä täydentämässä huoltoryhmän toimintaa omalla erikoisosaamisellaan.

Videodokumentaatiosta ottaa vastuun Jussi Hevander, jonka kanssa Olavi, Juhani ja minä pidimme pienen palaverin. Jussin vastuu ennätysyrityksen onnistumisesta tulee olemaan varsin mittava.

Nyt on hyvä tunne siitä, että eri osa-alueilla on mukana oman alansa ammattilaisia. Nöyrän kumarruksen teen edellisen ennätykseni huoltoryhmälle, joka joutui pääkameran pettämisen takia myös huolehtimaan videokameroista - kaiken muun ohella.

4.7.2018

Viikon päästä ennätysyritys on jo käynnissä. Guinnessille ilmoitin tapahtuman tarkan paikan ja ajan, joten seuraava yhteydenotto Lontooseen onkin dokumentaation lähettäminen...

Olavi on saanut organisoitua tarpeelliset elementit ja henkilöt oikeille paikoilleen ja omalta osaltani olen saanut huoltojoukkueeni miehitettyä/naisitettua/henkilöitettyä. Olen varsin huono pyytämään apua keneltäkään, mutta oikeaan aikaan oikealle henkilölle esitetty huoli Anitan jaksamisesta (edellisellä kerralla Anita ehti nukkua puoli tuntia koko tapahtuman aikana) kannatti. Osa huoltajista käy auttamassa muutaman tunnin ja osa pystyy olemaan mukana pitempään. Kappaleiden välinen 30 sekuntia livahtaa niin nopeasti, että yksi huoltajista mittaa taukoa ja käskyttää minua aloittamaan soittamisen 25 sekunnin kohdalla. Olavin kanssa tosin kaavailimme tämän käskyttämisen sälyttää todistajien harteille, mutta heillä on tarpeeksi kiirettä virallisen dokumentaation kirjaamisessa. Tauon mittaaminen on kriittinen tekijä koko suorituksen kannalta - jos tauko ylittyy sekunnillakin, koko suoritus hylätään! Tämän takia on hyvä, että aina paikalla on ainakin yksi "terävä" huoltaja.

Vähän turhan myöhään hoksasin, että eräs suomalainen harmonikka-ammattilainen on kehitellyt innovatiiviset harmonikkaviilekkeet, jotka vähentävät painetta hartioilta siirtäen osan harmonikan tuennasta lantion varaan. Yritin ottaa häneen yhteyttä tapahtuman tiimoilta, mutta harmikseni ilmeisesti liian myöhään. Olisi ollut hyvä päästä testaamaan uusien viilekkeiden toimivuutta etukäteen, mutta kun se ei enää onnistu niin nyt hanuri pysyy sylissä perinteisillä hihnoilla. Täällä Kuopiossa on kehnonlainen tarjonta harmonikoille ja harmonikkatarvikkeille, joten jouduinkin tilaamaan varalta uudet tutut ja turvalliset normaalihihnat, jos viileke katkeaa.

Tällä kertaa soitan ennätysyrityksen Bugarilla ja toivon, että se kestää koko tapahtuman. Onpahan sillä tosin soitettu tuhansia keikkoja joten kai se nyt tämänkin soitannan kestää kuumenematta... Toki otan mukaan kaksi varaharmonikkaa, mutta ne ovat eri kokoisia / mallisia. Bugarin näppäintuntuma/välistys/koplarit yms ovat syöpyneet 22:n vuoden aikana niin selkäytimeen, että musiikki virtaa nappuloille automaattisesti.

Jos jolla kulla on "sisään ajettu" Golden Bugari (uusi lienee turhan jäykkä), lainaisin sitä kyllä mieluusti varahanuriksi tapahtuman ajaksi. Nuo muut varahanurini ovat "spesiaalitapahtumahanureita", jotka eivät ole samalla tavoin selkäytimessä kuin Bugari.

Kappalelistan sorvaaminen on käynnissä, listaan tulee kutakuinkin 1000 tuttua kappaletta, joista noin 700 ehdin soittaa ennätysyrityksen aikana. Tarvittavat lomakemallitkin alkavat pikku hiljaa olla tulostamista vaille valmiit, Attempt logbook, Endurance logbook, Songlist & timekeeper logbook, Witness statement, Steward statement. Lomakkeet on laadittu suomeksi, mutta erinomaisen mielellään todistaja voi kirjoittaa lausuntonsa englanniksi. Kaikki suomenkielinen dokumentaatio joudutaan kuitenkin kääntämään englanniksi.

Jotenkin kuitenkin kaikki tuntuu jäävän kuitenkin viime tippaan... mrh... Suuri huolenaihe vielä tosin on aktiviteetti-/lepojaksojen laskeminen. Koetan rakentaa excel-taulukon helpottamaan laskuhommeleita - jos en ehdi niin siinä saa todistajat olla tarkkana että tunnit, minuutit ja sekunnit vähennetään ja ynnätään oikein päin! Vähäisiä huoltotaukosekuntejani en aio kuluttaa odotellessa viisarin värähtävän oikeaan asentoon, jotta laskutoimitukset helpottuisivat...

Huomenna on Klubilla palaveri, jossa käymme läpi tapahtuman kulun kokonaisuudessaan ja kartoitamme mahdollisia seikkoja, joita emme ole vielä hoksanneet. Tapahtuma-arenaa pääsemme rakentamaan Klubille tiistaina 10.7. klo 12 alkaen. Kun keskiviikkoaamuna soitto alkaa, minä tulen olemaan matkustajana seuraavat 40 tuntia - muilla tiimiläisillä on suuren suuri vastuu.

Viikonloppuna tuli soitettua useita keikkoja ja sen huomasi kropastani hieroja Jannekin, joka antoi minulle eilen viimeisen voitelun ennen ennätyssoittoyritystä. Tulevana perjantaina on pari keikkaa Kaustisilla ja lauantaina yksityistilaisuus, jonka jälkeen jätän hanurin lepäämään jotta se jaksaa suoltaa musiikkia jälleen keskiviikkona.

Yksi huoltajista (Virpi) mainitsi että jo on hankalaa saada minuun yhteyttä. Olen hänen mielestään täysin some-ummikko! Hän uhkasikin, että ei tule huoltamaan, jollen korjaa tapojani. On minulla tosin facebook-tili, mutta en enää tiedä salasanaani enkä taida tietää tunnustanikaan - viimeksi olen kirjautunut facebookiin joskus vuonna 2015. Eikä ole whatsappia, tinderiä, twitteriä, linkediniä, chattia ja mitä niitä nyt onkaan... Puhelin, tekstiviesti ja sähköposti rules! Mutta hei Virpi, ehkä sitten tämän tapahtuman jälkeen perehdyn somettamisen jaloon taitoon...

Sain iloisen puhelinsoiton henkilöiltä, jotka olivat mukana ihka ensimmäisessä yrityksessäni vuonna 1999. Tervakoskelta tulee neljän hengen huoltotiimi mukaan rautaisella asenteella - "huolehditaan poika maaliin saakka!". Terve tuloa mukaan joukkueeseen Touko, Seppo, Anneli ja Helena.

Tässä vaiheessa kiitos kaikille mukana olijoille ja tapahtumaan omalla osallaan osallistuville. Yleisö on erinomaisen tervetullut seuraamaan tapahtumaa - te autatte jaksamaan!!!

16.8.2018

Ennätysyritys saatiin tehtyä sääntöjen puitteissa. Kiitos kaikille mukana olleille. Vielä on dokumentaatio vielä hieman kesken: tapahtumaselostus on käännettävänä englanniksi sekä vielä joitakin kuvien ja koostevideoiden kasausta. Viikon sisään paketti lähetetään tarkastettavaksi Guinnessin toimistolle Lontooseen. Siihen asti pitää vielä kiirettä keikkojen ja dokumentaation suhteen.

Tiimiläiset

Tapahtuman valvojat
Olavi Rytkönen, Juhani Heiskanen, Virpi Laukkanen, Jussi Salmi, Aki Tuovinen, Mika Lappalainen
Video- ja valokuvadokumentaatio
Jussi Hevander
Koulutettu hieroja
Janne Juvonen
Huoltojoukkue
Anita Jämsén, Anna Hirvonen, Ella Jämsén, Virpi Kelavuori, Johanna Kelavuori, Tiina Laitinen, Pekka Laitinen, Touko Kekki, Seppo Niskanen, Anneli Kankaanperä, Helena Hautajoki
Todistajat
31 hyvämaineista henkilöä

Tapahtuman tukijat

Tapahtuman tukijat